Barco

Man kan enkelt konstatera att även om vi har hållit på länge inom vårt gebit så är det väldigt många idéer och lösningar som väntar på sin tur i takt med att tekniken gör det möjligt och ekonomiskt rimligt. Så det finns alltid roliga saker att försöka sig på!

Det faktum att vi nästan uteslutande verkar i en genre som är beroende av publikintäkter har gjort att vi har valt att i huvudsak äga den utrustning som hyrs ut. På så sätt kan vi arbeta med lite friare ekonomisk styrning.

Därför driver vi också Projection Pro Image AB som är ett helägt dotterbolag vilket enbart verkar som en Barco ÅF. Där säkerställer vi vår möjlighet att ligga i framkant när det gäller framför allt projektorbaserade bildlösningar.